สมาชิก กบข. กรุณาลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม
"ระดับทักษะทางการเงิน"
เพื่อลุ้นรับของรางวัลกว่า 500 รางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท

เลขบัตรประชาชน

วัน/เดือน/ปี เกิด